Mamy pracownię    i centrum multimedialne  na miarę XXIw.

         Od dawna czekaliśmy na zakończenie modernizacji pracowni komputerowej i powstanie centrum multimedialnego. Szczególnie upragnione było to ostatnie. Dzięki niemu możemy szybko poszukać niezbędnych informacji, zdobyć w sieci niedostępne w wersji papierowej książki. Wszystko to zawdzięczamy EFS. Co kryje się pod tym skrótem? Oto kilka podstawowych informacji.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) to jeden z czterech funduszy strukturalnych istniejących w Unii Europejskiej. Powołany został w celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej. Finansuje on działania państw członkowskich na dwóch płaszczyznach: przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich.

 Kształt i zasady funkcjonowania EFS w każdym z państw członkowskich zależą od ich potencjału społecznego i gospodarczego.

Każde działanie finansowane z EFS opiera się na CZTERECH FILARACH, które stanowią trzon Europejskiej Strategii Zatrudnienia:

1.     zwiększenie zdolności do zatrudnienia - to działania na rzecz zwiększenia szans wszystkich obywateli do znalezienia oraz utrzymania pracy

2.     rozwój przedsiębiorczości - to działania na rzecz powstawania
i rozwoju nowych firm

3.     ułatwianie warunków prowadzenia przedsiębiorstw - to znoszenie barier działania i funkcjonowania firm, tak aby sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy

4.     wyrównywanie szans - to działania zmierzajace do zapewnienia równego dostępu wszystkich obywateli do rynku pracy

Rada Europejska wyznacza Europejskiemu Funduszowi Społecznemu najważniejsze zadania tzw. OBSZARY WSPARCIA.
Szczegółowo określają one cele Funduszu oraz te działania, które mogą otrzymać wsparcie ze strony Funduszu.


Galeria: