Program „Młodzież w Działaniu” to program Unii Europejskiej skierowany do młodych ludzi w wieku od 13 do 30 lat oraz do pracowników młodzieżowych, wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli edukacji nieformalnej. Umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca do podejmowania różnorakich działań na rzecz społeczności lokalnej, służących również indywidualnemu rozwojowi. Promuje ideę zjednoczonej Europy.

Program „Młodzież w Działaniu” rozpocznie się w 2007 i potrwa do 2013 roku. Będzie bazował na  doświadczeniach Programów: MŁODZIEŻ (YOUTH), Młodzież Dla Europy (Youth for Europe) i Wolontariat Europejski (European Voluntary Service), a także na konsultacjach z beneficjentami i dokumentach wspólnotowych dotyczących kierunków rozwoju polityki młodzieżowej.  

 

Główne cele Programu „Młodzież w Działaniu”:

- promowanie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży,
- rozwój solidarności i tolerancji oraz wzajemnego zrozumienia wśród młodych ludzi z różnych   krajów,
- podnoszenie jakości systemów wspierających działania młodzieży,
- wspieranie współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieży.