Rodzice

15 listopada 2016List do Rodziców

                                                  

                                         Pszczyna, 14 listopada 2016

Drogi Rodzicu,

czy wiesz jakie marzenia mają nasze dzieci?

 

W tym roku szkolnym uczniowie zwrócili się do Dyrektora szkoły z 3 prośbami:

1.       zakup dystrybutora do wody, w którym dostęp do wody byłby całkowicie darmowy dla uczniów,

2.       postawienie kilku wygodnych miejsc do siedzenia na II piętrze, aby czekając na zajęcia móc przysiąść i pouczyć się,

3.       wyposażenie w rzutnik multimedialny i laptop sali Nr 05 - ostatniej, która takiego urządzenia nie posiada.

 

Mamy nadzieję, że z Waszą pomocą te marzenia uda się spełnić. W naszej ocenie wymaga to kwoty kilku tysięcy złotych. Jest w naszym liceum przecież 484 uczniów. Przypominamy, że wpłata na Radę Rodziców dotychczas wynosiła 120 zł. Nowa Rada Rodziców podjęła decyzję zmniejszenia jej do 100 zł. Mamy nadzieję, że zmiana ta zaowocuje większą liczbą wpłat (w zeszłym roku wpłaciło ok. 40 % rodziców) Informujemy, że wpłaty można dokonywać jednorazowo lub w ratach na konto Rady Rodziców w Banku Spółdzielczym:

81 8448 0004 0037 9379 3000 0001,  bezpośrednio u skarbnika klasowego na wywiadówce lub w sekretariacie szkoły. Zachęcamy do wpłaty. Bardzo prosimy o podawanie w tytule przelewu imienia i nazwiska dziecka oraz klasy.

 

Wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2015/2016  wyniosły 22700,00 zł.

Dziękujemy wszystkim, którzy swoją wpłatą zasilili konto Rady Rodziców i przypominamy, że pieniądze wpłacone na Radę Rodziców wracają w całości do uczniów w postaci nagród książkowych (12462 zł), wpisowych na konkursy (3554 zł) oraz przewozów na konkursy 
i zawody sportowe (5038 zł). Informujemy, że klasa, która uzyska największy procent wpłat dostanie dofinansowanie do wycieczki szkolnej tj. ok.1000,00 zł,

 

Chcesz mieć wpływ na to co dzieje się szkole Twojego  dziecka?

Zostań aktywnym członkiem Rady Rodziców!

Mamy fajne dzieciaki. Doceńmy Je…

 

Skąd pochodzą środki finansowe na wspieranie działalności Rady Rodziców ?

·     dobrowolne składki wnoszone przez rodziców,

·       darowizny od osób prawnych i fizycznych.

 

 Na co Rada Rodziców może

 przeznaczać fundusze ? 


·       poprawę bazy materialnej szkoły,

·       wspomaganie procesu dydaktycznego i wychowawczego szkoły,

·       dofinansowanie imprez szkolnych o charakterze kulturalnym i oświatowym,

·       udział w turniejach sportowych, zawodach,

·       nagrody dla uczniów za wyniki w nauce , osiągnięcia w konkursach, działalność społeczną, 100% frekwencję,

 

 

z poważaniem

Roland Duda- przewodniczący Rady Rodziców

 

Beata Hellwig - wiceprzewodnicząca