Język francuski w Chrobrym

30 stycznia 2017Szkoła partnerska Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego

Liceum im. Bolesława Chrobrego jest szkołą partnerską Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w Polsce.  Stosowną umowę  w tej sprawie podpisano 12.09.2014 roku przy okazji wizyty ambasadora Francji w Polsce Pierre’a Buhler oraz dyrektora Instytutu Francuskiego w Polsce Stanislas’a Pierret Dzięki tej współpracy:

- nauczyciele mają dostęp do ciekawej oferty szkoleń prowadzonych przez specjalistów z Francji;

- nauczyciele korzystają z zagranicznych staży językowych;

- szkołę odwiedzają ciekawi goście francuskiego obszaru językowego;

- młodzież liceum spotyka przedstawicieli Ambasady Francji w Polsce – Działu  Współpracy Kulturalnej i Edukacyjnej

- nauczyciele i uczniowie korzystają z pomocy dydaktycznych (czasopisma, książki, sprzęt multimedialny, pomoce naukowe);

- uczniowie naszej szkoły będący laureatami różnych  konkursów otrzymują cenne nagrody, między innymi wakacyjne wyjazdy do Francji;

- liceum im Bolesława Chrobrego otrzymało duże wsparcie przy organizacji   I, II, III i IV Forum Frankofońskiego na Śląsku oraz Powiatowego Dnia Frankofonii;

 

- nauczyciele języka francuskiego naszej szkoły są egzaminatorami DELF, a także mają uprawnienia do prowadzenia szkoleń dla przyszłych egzaminatorów DELF, wydane przez CIEP w Paryżu;

- liceum im. Bolesława Chrobrego jest zewnętrznym ośrodkiem zdawania egzaminów DELF dla uczniów grup i klas frankofońskich południowej części województwa śląskiego, uczestniczących w projekcie „Klasy Frankofońskie na Śląsku”.

 

Od roku szkolnego 2015/2016 zajęcia z młodzieżą naszego liceum prowadzi też wykładowca Uniwersytetu Śląskiego Sébastien Bauvet. Zajęcia te dotyczą tematyki społecznej. Lektor reprezentuje Ambasadę Francji i jego stanowisko zostało powołane w ramach umowy podpisanej między Rektorem Uniwersytetu Śląskiego, Dyrektorem Instytutu Francuskiego w Polsce oraz Dyrektorem I LO im. Bolesława Chrobrego.