12.12.2016

XL Olimpiada Języka Francuskiego

Uczennice grup frankofońskich DELF Sylwia Janik z klasy 3f oraz Katarzyna Wrzosek z klasy 2c zakwalifikowały się do etapu okręgowego XL Olimpiady Języka Francuskiego. Następny etap już 13 stycznia 2017 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Trzymamy kciuki!

 

07.12.2016

Wyjazd na Campus France – Politechnika Śląska w Gliwicach

Uczniowie uczący się języka francuskiego w naszym liceum mieli po raz kolejny możliwość wyjazdu na Dni Campus France w Polsce – Studia we Francji. Jest to wspólna inicjatywa Ambasady Francji w Polsce, Instytutu Francuskiego w Polsce oraz Agencji Campus France.

Dni Campus France odbywają się w 9 miastach Polski. Celem tego przedsięwzięcia jest przybliżenie młodzieży szkół średnich i studentom możliwości studiowania po francusku zarówno w Polsce jak i we Francji.

Nasi uczniowie zapoznali się z ofertą podwójnych francusko-polskich dyplomów, studiami we Francji i stypendiami rządu francuskiego. Mieli także okazję do indywidualnych rozmów z przedstawicielami Agencji Campus France  oraz z pracownikami firm francuskich w Polsce.

Ponadto uczestniczyli w wykładzie na temat francuskich zapożyczeń w języku polskim.

 

30.10.2016

Nowa lektorka języka francuskiego w naszym liceum

Od nowego roku szkolnego w naszym liceum pracuje nowa lektorka języka francuskiego, pani Manon Cuppens Zastąpiła ona Odile Bayot, która zakończyła swoją misję z Polsce. Nowa lektorka jest również Belgijką i prowadzić będzie zajęcia w grupach frankofońskich DELF.

Stanowisko lektora zostało powołane w 2006 roku. Manon Cuppens to już szósta lektorka języka francuskiego, która prowadzi u nas zajęcia w ramach projektu „Klasy Frankofońskie na Śląsku”. Jej obecność jest możliwa dzięki  Przedstawicielstwu Dyplomatycznemu Wspólnoty Walonia-Bruksela w Polsce, Wallonie-Bruxelles International  oraz Polskiemu Stowarzyszeniu Europa Języków i Kultur.

Od roku szkolnego 2015/2016 zajęcia z młodzieżą naszego liceum prowadzi też wykładowca Uniwersytetu Śląskiego Sébastien Bauvet. Zajęcia te dotyczą tematyki społecznej. Lektor reprezentuje Ambasadę Francji i jego stanowisko zostało powołane w ramach umowy podpisanej między Rektorem Uniwersytetu Śląskiego, Dyrektorem Instytutu Francuskiego w Polsce oraz Dyrektorem I LO im. Bolesława Chrobrego. Liceum Chrobrego jest od 2014 roku Szkołą Partnerską Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w Polsce.

 

22.06.2016

X lecie projektu Klas Frankofońskich na Śląsku

W zeszłym tygodniu uroczyście świętowaliśmy X lecie projektu „Klasy Frankofońskie na Śląsku”. Z tej okazji w Sali Lustrzanej Zamku Pszczyńskiego odbyła się uroczystość podsumowania projektu oraz uroczysty koncert w wykonaniu Królewskiej Orkiestry Kameralnej Walonii.

Przypomnijmy, że projekt autorstwa pani Renaty Klimek-Kowalskiej został przedstawiony podczas I Forum Frankofońskiego, które miało miejsce w naszym liceum w październiku 2005 roku. Do projektu przystąpiło kilkadziesiąt szkół województwa śląskiego.

 

Udział w projekcie zakłada zwiększoną liczbę godzin języka francuskiego i został nagrodzony certyfikatem European Language Label 2007 dla nowatorskich inicjatyw w nauczaniu języków obcych. Realizowany jest pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty, JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego i Marszałka Województwa Śląskiego. Projekt wspierany jest przez Ambasadę Belgii – Delegację Walonii - Brukseli w Warszawie oraz Ambasadę Francji w Polsce. Dzięki ścisłej współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Europa Języków i Kultur, I Liceum im. Bolesława Chrobrego jest od 2014 roku Ośrodkiem egzaminacyjnym DELF/DALF i Szkołą partnerską Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w Polsce”

 

Klasy Frankofońskie w naszym liceum to:

 • zwiększona liczba godzin języka francuskiego tygodniowo;
 • drożność w nauczaniu języka francuskiego (gimnazjaliści mogą kontynuować naukę w grupach frankofońskich DELF naszego liceum – 4-5 godzin języka francuskiego  tygodniowo);
 • możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w zajęciach z lektorami opłacanymi przez Delegaturę Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii w Polsce i Ambasadę Francji.
 • przygotowanie do międzynarodowych certyfikatów językowych DELF uznawanych na całym świecie;
 • przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym;
 • aktywizujące metody pracy zwiększające motywację do nauki;
 • dostęp do najnowszych materiałów dydaktycznych;
 • wymiana polsko-francuska;
 • wakacyjne staże językowe w Belgii i Francji;
 • obchody Międzynarodowego Dnia Frankofonii;
 • kontakty międzynarodowe, spotkania z ciekawymi ludźmi pochodzącymi z francuskojęzycznego obszaru językowego;

 

Klasy Frankofońskie to lepsza znajomość języka francuskiego, perspektywa studiów w kraju i za granicą, a tym samym ciekawsza praca w Polsce lub we Francji, Belgii, Szwajcarii, Kanadzie i innych krajach francuskojęzycznych.

 

20.06.2016

Pożegnanie  belgijskiej  lektorki

W przedostatnim tygodniu roku szkolnego grupy frankofońskie DELF miały ostatnie zajęcia z belgijską lektorką języka francuskiego, Odile Bayot, która wraca do Belgii. Młodzież podziękowała lektorce za ciekawe i aktywizujące zajęcia, które prowadziła przez cały rok szkolny odwiedzając naszą szkołę.

Stanowisko lektora zostało powołane w 2008 roku. Odile Bayot to już piąta lektorka języka francuskiego, która prowadzi u nas zajęcia w ramach projektu „Klasy Frankofońskie na Śląsku”. Jej obecność jest możliwa dzięki  Przedstawicielstwu Dyplomatycznemu Wspólnoty Walonia-Bruksela w Polsce, Wallonie-Bruxelles International  oraz Polskiemu Stowarzyszeniu Europa Języków i Kultur. Od nowego roku szkolnego zajęcia prowadzić będzie nowy lektor.

 

30.05.2016

Sesja DELF w naszej szkole

W dniach 31.05.2016 – 23.06.2016 Liceum im. Bolesława Chrobrego jest po raz dziewiąty zewnętrznym ośrodkiem zdawania egzaminów DELF dla uczniów grup i klas frankofońskich południowej części województwa śląskiego, uczestniczących w projekcie „Klasy Frankofońskie na Śląsku”, a także dla studentów i osób dorosłych.  W tej sesji kandydaci przystępują do egzaminów DELF Prim (dzieci ze szkół podstawowych), DELF Junior (dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej) na poziomach A1, A2, B1, B2 oraz DELF/DALF Tout Public (dla studentów i dorosłych) B1, B2 i C1.

 

4.04.2016

X Powiatowy Dzień  Frankofonii w Chrobrym

Na początku kwietnia w I LO im. Bolesława Chrobrego odbył się jubileuszowy

           X Powiatowy Dzień Frankofonii dla uczniów grup frankofońskich powiatu pszczyńskiego, uczestniczących w projekcie „Klasy Frankofońskie na Śląsku”. Święto Frankofonii obchodzone jest w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Frankofonii. W naszym powiecie organizowane jest od 2007 roku, każdego roku w jednej z pięciu szkół uczestniczących w projekcie.

Na uroczystą galę przybyli między innymi Franck Pezza – delegat Rządów Walonii Brukseli

            w Warszawie, Laurence Capelle - szefowa działu Polska w Wallonie-Bruxelles International, François Richerme – attaché de spraw współpracy językowej w Ambasadzie Francji, Sylwia Wandziuk-Obłuska – radca Przedstawicielstwa Walonia Bruksela, Renata Klimek-Kowalska – prezes Polskiego Stowarzyszenia Europa Języków i Kultur, koordynator projektu Klasy Frankofońskie na Śląsku, przedstawiciele władz powiatu i gmin, przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego, Kuratorium Oświaty oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół uczestniczących w projekcie.

Tradycyjnie najważniejszą częścią Dnia Frankofonii był quiz cywilizacyjny, w trakcie którego drużyny z PG 1, PG 5, GP Kryry, III LO i I LO zmierzyły się w konkursach na temat znajomości kina francuskiego, piosenki frankofońskiej, wiedzy o Normandii, geografii Belgii, historii Genewy, atrakcji prowincji Québec.

W czasie uroczystej gali zostały również wręczone nagrody w konkursach plastycznych. Ogromne zainteresowanie wzbudził konkurs dla szkół podstawowych „Francuski – dlaczego nie?” Wpłynęły aż 223 prace z 16 szkół podstawowych powiatu. Wszystkie nagrodzone prace można było podziwiać na wystawie. Rozstrzygnięto także konkursy plastyczne dla gimnazjalistów i licealistów na kartkę pocztową z Brukseli, Genewy i Strasburga, na afisz wybranego kraju frankofońskiego, na afisz strony internetowej TV5MONDE, konkurs filmowy, konkurs na najlepsze przebranie za Wieżę Eiffel’a, oraz na przygotowanie jadalnego modelu Moulin Rouge.

W trakcie gali Frankofonii mogliśmy wysłuchać występów zespołu Dudek Band z I LO, który towarzyszył Weronice Janosz oraz Lidii Le Than. Zaśpiewała także Partycja Sołtys z PG1 oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Studzienicach, którzy również uczą się języka francuskiego w ramach projektu.

Organizatorami wydarzenia byli I Liceum im. Bolesława Chrobrego wraz  z Delegacją Wspólnoty Francuskiej Belgii, Regionu Walonii, Instytutem Francuskim w Polsce,  Polskim Stowarzyszeniem Europa Języków i Kultur, oraz wydawnictwem Hachette Polska.

Partnerem strategicznym  przedsięwzięcia była francuska firma HUTCHINSON POLAND Sp. z o.o Zakład w Bielsku-Białej, lider w branży samochodowej, przemysłowej i lotniczej, która oprócz nagród dla uczestników i pomocy organizacyjnej ufundowała zestaw multimedialny dla I Liceum im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie.

Ponadto partnerami przedsięwzięcia byli: Ambasada Kanady, Ambasada Szwajcarii, frankofońska telewizja TV5MONDE, Orange, Bank Spółdzielczy w Pszczynie, firma Instalbud, Biuro Promocji Regionu Normandii, Wydawnictwo Szkolne PWN, Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Księgarnia Nowela, Księgarnia Edukator, ZPC Mieszko.

 

05.03.2016

Sesja DELF w naszej szkole

W dniu 05.03.2016 Liceum im. Bolesława Chrobrego jest po raz ósmy zewnętrznym ośrodkiem zdawania egzaminów DELF dla uczniów grup i klas frankofońskich południowej części województwa śląskiego. W tej sesji uczniowie przystępują do egzaminów DELF na poziomach A1, A2, B1 i B2

 Do naszego ośrodka egzaminacyjnego zgłosiło się 45 kandydatów, w tym 29 z naszej szkoły.

 

03.01.2016

XXXIX Olimpiada języka francuskiego

Uczennica grupy frankofońskiej DELF Dorota Tomaszczyk z klasy 3d zakwalifikowała się do etapu okręgowego XXXIX Olimpiady Języka Francuskiego. Następny etap już 15 stycznia 2016 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Trzymamy kciuki!

 

14.10.2015

Wymiana polsko-francuska (pobyt we Francji)

Na początku października nasi uczniowie wraz z opiekunami udali się z rewizytą do Francji. Wymiana rozpoczęła się od wizyty w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Dzięki uprzejmości Europosła Jana Olbrychta uczniowie mieli okazję poznać, jak pracuje Parlament Europejski. Następne dni spędzili już we Francji mieszkając u swoich francuskich korespondentów. Przez cały ten czas doskonalili język francuski i poznawali kulturę północnej Francji. Ponadto zobaczyli między innymi Lille, Lens (tzw Nowy Luwr), Cap Gris Nez, Cap Blanc Nez, Calais, Bergues, Boulogne.

 

10.10.2015

Nowy lektor w naszym liceum

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie jest szkołą partnerską Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w Polsce.

Od nowego roku szkolnego uczniowie grup frankofońskich DELF mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez lektora języka francuskiego, Sébastien Bauvet. Zajęcia dotyczyć będą tematyki społecznej.

Projekt ten został przedstawiony 31.03.2015 roku w Bibliotece Akademickiej w Katowicach, gdzie odbyła się konferencja naukowa „Od edukacji szkolnej do zatrudnienia – kształcenie w języku francuskim, zorganizowana przez Instytut Francuski w Polsce.

W trakcie tej konferencji podpisano list intencyjny ws. prowadzenia zajęć lekcyjnych w liceach z udziałem francuskojęzycznego wykładowcy przedmiotów niejęzykowych. List ten podpisał Prof. zw. dr hab.Wiesław Banyś, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Pan Stanislas Pierret, Radca ds. współpracy kulturalnej przy Ambasadzie Francji w Polsce, Dyrektor Instytutu Francuskiego w Polsce oraz Pani Renata Dyrda, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie

 

03.10.2015

Wymiana polsko-francuska (pobyt w Polsce)

W czwartek Francuzi, których gościliśmy w ramach wymiany polsko-francuskiej, wrócili do Francji i zakończyła się pierwsza część wymiany polsko-francuskiej. Uczniowie mieli możliwość zwiedzenia między innymi atrakcji w Pszczynie: zamku, zagrody żubrów, skansenu, Kopalni Soli w Wieliczce, obozu zagłady Auschwitz, ogrodów „u Kapiasa” oraz miast Krakowa, Bielska i Katowic.  Grupa uczestniczyła również w zajęciach sportowych i warsztatach artystycznych.

Według opinii młodzieży z Francji miło wspominali  gościnność korespondentów, piękne miasta oraz atmosferę wymiany. Najbardziej smakowały im pierogi, kluski, rolady, bigos i jajecznica. Wrażenia grupy francuskiej są różnorodne, wszyscy natomiast podkreślali piękno Polski, która ich zauroczyła, naszą uprzejmość, otwartość i  twierdzili, że jesteśmy bardzo religijni.

W czwartek wyjeżdżamy do Francji z naszą rewizytą.

 

10.09.2015

Nowa lektorka języka francuskiego w naszym liceum

Od nowego roku szkolnego w naszym liceum pracuje nowa lektorka języka francuskiego, pani Odile Bayot Zastąpiła ona Lucie Erroelen, która zakończyła swoją misję z Polsce. Nowa lektorka jest również Belgijką i prowadzić będzie zajęcia w grupach frankofońskich DELF.

Przypomnijmy, iż lektor języka francuskiego pracuje w naszym liceum od 2006 roku, dzięki pomocy Przedstawicielstwa Dyplomatycznego Wspólnoty Walonia-Bruksela w Polsce.

 

12.06.2015

Sesja DELF w naszej szkole

W dniach 13.06.2015 – 17.06.2015 Liceum im. Bolesława Chrobrego jest po raz siódmy zewnętrznym ośrodkiem zdawania egzaminów DELF dla uczniów grup i klas frankofońskich południowej części województwa śląskiego. W tej sesji kandydaci przystępują do egzaminów DELF na poziomach A1, A2, B1, B2 i C1.

 Do naszego ośrodka egzaminacyjnego zgłosiło się 79 kandydatów, w tym 12 z naszej szkoły.

 

28.03.2015

IX Powiatowy Dzień Frankofonii

Już po raz dziewiąty odbył się  « Dzień Frankofonii » dla uczniów grup frankofońskich powiatu pszczyńskiego. Święto Frankofonii organizowane jest w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Frankofonii. Uroczystość odbyła się 26 marca 2015 roku w Publicznym Gimnazjum w Kryrach. W trakcie obchodów Dnia Frankofonii zaplanowano atrakcyjne konkursy z nagrodami dla młodzieży:

1.Konkurs wiedzy o krajach frankofońskich (kino francuskie, regiony Francji-Bretania, Szwajcaria, Québec, belgicyzmy).

      2. Konkurs na wykonanie modelu „Jadalnej Wieży Eiffel’a”.

      3. Konkurs plastyczny: „Pocztówka z Alzacji”.

      4. Konkurs plastyczny: „Plakat reklamujący sery francuskie, belgijskie, szwajcarskie”.

      5. Konkurs plastyczny: « Francja trzech oceanów ».

      6. Konkurs na filmik: „Easy Français”.

      7. Konkurs na przebranie za postać z komiksu.

      8. Konkurs dla młodych projektantów biżuterii.

 

5.03.2015

Sesja DELF w naszej szkole

W dniu 07.03.2015 (sobota) Liceum im. Bolesława Chrobrego jest po raz szósty zewnętrznym ośrodkiem zdawania egzaminów DELF dla uczniów grup i klas frankofońskich południowej części województwa śląskiego. W tej sesji kandydaci przystępują do egzaminów DELF na poziomach A1, A2 i B1.

Do naszego ośrodka egzaminacyjnego zgłosiło się 26 kandydatów, w tym 18 z naszej szkoły.

 

3.01.2015

Nasi uczniowie stworzyli komiks

Uczniowie grup frankofońskich DELF, Agnieszka Łach (2e) oraz Karol Hupka (3a) wygrali konkurs „Ma BD dans le classeur” (Mój komiks w segregatorze). Konkurs polegał na stworzeniu projektu komiksu w języku francuskim, zawierającego 3-4 belgicyzmy. Zwycięski projekt ozdobi specjalną edycję segregatorów Klas Frankofońskich, które zostaną zaprezentowane w czasie tegorocznej Powiatowej Frankofonii.

Organizatorem konkursu było Polskie Stowarzyszenie – Europa Języków i Kultur we współpracy z Przedstawicielstwem Walonii – Brukseli – Ambasady Belgii  w Polsce i I Liceum Ogólnokształcącym w Pszczynie.

 

12.12.2014

XXXVIII Olimpiada języka francuskiego

Uczennica grupy frankofońskiej DELF Agnieszka Szymańska z klasy 3b zakwalifikowała się do etapu okręgowego XXXVIII Olimpiady Języka Francuskiego. Następny etap już 10 stycznia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Trzymamy kciuki!

 

26.09.2014

Gość z Kanady w naszym liceum

W piątek 26 września gościliśmy w naszym liceum panią Diane Poisson, która przybyła do nas aż z Kanady, dzięki współpracy Polskim Stowarzyszeniem Europa Języków i Kultur. Jest mieszkanką prowincji Québec i miasta Québec. Pracuje jako nauczycielka języka francuskiego, kształci anglofonów uczących się tego języka.

Pani Diane Poisson prowadziła zajęcia w języku francuskim grupach frankofońskich DELF oraz w języku angielskim w grupach FCE.

W czasie tych lekcji uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, że Québec to największa prowincja Kanady, państwa założonego przez Francuzów i Brytyjczyków. W Québec językiem urzędowym jest język francuski i jest to obszar prawie 4 razy większy niż Francja.

 

12.09.2014

Liceum Chrobrego szkołą partnerską Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w Polsce. Wizyta Ambasadora Francji w naszym liceum.

W piątek 12 września w Starostwie Powiatowym w Pszczynie podpisano pierwszą w Polsce, czterostronną umowę o współpracy pomiędzy Powiatem Pszczyńskim,

I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie, Polskim Stowarzyszeniem „Europa Języków i Kultur oraz Instytutem Francuskim w Polsce.

Umowę podpisali ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler, dyrektor Instytutu Francuskiego w Polsce Stanislas Pierret, prezes Polskiego Stowarzyszenia „Europa Języków i Kultur Renata Klimek-Kowalska, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie Renata Dyrda oraz starosta pszczyński Paweł Sadza i wicestarosta Grzegorz Nogły.

Umowa ta jest wyrazem uznania dla zaangażowania I Liceum Ogólnokształcącego w rozwój nauczania języka francuskiego. Warto przypomnieć, że powstało tu wiele ambitnych przedsięwzięć, między innymi wdrożono program nauczania języka francuskiego na poziomie rozszerzonym przygotowujący do międzynarodowego certyfikatu DELF, zorganizowano cztery edycje ogólnopolskiego Forum Frankofońskiego a także święta Frankofonii. Dzięki zaangażowaniu w projekt „Klasy Frankofońskie na Śląsku” nauczyciele mają możliwość wszechstronnego rozwoju a uczniowie w atrakcyjny sposób poznają język i kulturę krajów francuskojęzycznych.

Podczas uroczystości w sali sesyjnej wręczono także francuskie odznaczenia państwowe Palm Akademickich pani Renacie Klimek-Kowalskiej, Prezesowi Polskiego Stowarzyszenia „Europa Języków i Kultur”, koordynatorce projektu „Klasy Frankofońskie na Śląsku” oraz 3 nauczycielom języka francuskiego z naszego regionu: pani Edycie Wojciech (I Liceum im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie), pani Alinie Jaworskiej (Zespół Szkół nr1 w Pszczynie, Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej) i panu Tomaszowi Szkudlińskiemu (Zespół Szkół nr 3 w Skoczowie).

Po tej uroczystości wszyscy goście udali się przed budynek I Liceum im. Bolesława Chrobrego gdzie ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler  wraz z panią dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego Renatą Dyrdą uroczyście odsłonili tablicę „Ośrodek egzaminacyjny DELF/DALF. Szkoła partnerska Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w Polsce” na budynku szkoły.

Warto przypomnieć, że w wyniku podpisanego w 2012 roku porozumienia z Ambasadą Francji w Polsce, Polskie Stowarzyszenie – Europa Języków i Kultur jest nowym Centrum Egzaminacyjnym DELF w Polsce. Liceum im. Bolesława Chrobrego jest zewnętrznym ośrodkiem zdawania egzaminów DELF dla uczniów grup i klas frankofońskich południowej części województwa śląskiego.

Dzięki wparciu Powiatu Pszczyńskiego, Miasta Pszczyny, Gminy Suszec, dyrektorów szkół i pracujących tam nauczycieli uczestników projektu „Klasy Frankofońskie na Śląsku, język francuski obecnie nauczany  jest w Szkole Podstawowej w Studzienicach,  Gimnazjum nr 1 w Pszczynie, Gimnazjach w Studzionce i Kryrach oraz I Liceum im. Bolesława Chrobrego i III Liceum Ogólnokształcącym w Pszczynie.

 

12.06.2014

Sesja DELF w naszej szkole

W dniach 13.06.2014 – 20.06.2014 Liceum im. Bolesława Chrobrego jest po raz piąty zewnętrznym ośrodkiem zdawania egzaminów DELF dla uczniów grup i klas frankofońskich południowej części województwa śląskiego. W tej sesji kandydaci przystępują do egzaminów DELF na poziomach A1, A2, B1, B2 i C1.

 Do naszego ośrodka egzaminacyjnego zgłosiło się 103 kandydatów, w tym 22 z naszej szkoły.

 

7.04.2014

Szkolenie dla egzaminatorów i korektorów DELF

W dniach 5-6 kwietnia odbyła się w naszym liceum druga część szkolenia regionalnego dla grupy 30 nauczycieli języka francuskiego – przyszłych egzaminatorów i korektorów egzaminów DELF A1-B2. Szkolenie poprowadziły panie Edyta Wojciech i Ewa Kandziora, egzaminatorki i trenerki  z ramienia Centre international d’études pédagogiques CIEP w Paryżu. Szkolenie zakończyło się egzaminem, dzięki któremu województwo śląskie wzbogaci się o nowych profesjonalnych egzaminatorów, którzy będą mogli egzaminować poszczególne jednostki dyplomu DELF w ośrodkach egzaminacyjnych DELF w Pszczynie i w Zabrzu, działających w ramach centrum egzaminacyjnego Stowarzyszenia Europa Języków i Kultur.

 

31.03.2014

Wyjazd do Belgii dla Agnieszki i Angeliki.

Agnieszka Szymańska z klasy 2b i Angelika Liszka z 2c, uczennice grup frankofońskich DELF wzięły udział w finale konkursu regionalnego „Belgijskie rendez-vous: moja europejska podróż po Walonii i Brukseliwygrały wyjazd do Belgii w czasie wakacji.

Konkurs w języku francuskim obejmował zagadnienia dotyczące sytuacji współczesnej Belgii oraz z zakresu literatury,  sztuki, historii i geografii Belgii ze szczególnym uwzględnieniem regionów Walonii  - Brukseli. 2 osobowe ekipy przygotowały dodatkowo 5-minutowe wystąpienie w języku francuskim dot. aspektów kulturowych  Belgii Frankofońskiej. Musiały także wykazać się dobrą znajomością piosenek i artystów belgijskich.

Organizatorem konkursu był Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim przy wsparciu Przedstawicielstwa Walonii – Brukseli – Ambasady Belgii  w Polsce, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem - Europa Języków i Kultur. Konkurs adresowany był do uczniów uczących się języka francuskiego w Klasach Frankofońskich na Śląsku.

 

31.03.2014

Klaudia wyśpiewała główną nagrodę.

Znamy już wyniki Festiwalu Współczesnej Piosenki Frankofońskiej, który odbył się

13 lutego w Pszczyńskim Centrum Kultury. Impreza zgromadziła młodych artystów z różnych miast Śląska.

Naszą szkołę reprezentowała Klaudia Tworuszka z grupy frankofońskiej DELF klasy 2c, której akompaniowali na gitarze Jakub Skulski (1e) i Karol Ochodek (2d). Klaudia zajęła I miejsce występując wraz z 5 innymi finalistami na XVIII Powiatowej Frankofonii.

Nasza reprezentantka zaśpiewała piosenkę Ben L'Oncle Soul – „Soulman

 

30.03.2014

VIII Powiatowy Dzień Frankofonii

Po raz ósmy uczniowie gimnazjów i liceów powiatu pszczyńskiego wzięli udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Frankofonii, który obchodzony jest na całym świecie 20 marca. Uroczystość odbyła się 28 marca 2014 roku w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Studzionce. Naszą szkołę reprezentowało 29 uczniów.

W trakcie obchodów Dnia Frankofonii odbyły się następujące konkursy : konkurs wiedzy o krajach frankofońskich, konkurs plastyczny na plakat reklamujący belgijskie czekoladki, konkurs plastyczny „moja podróż na Lazurowe Wybrzeże”, konkurs na przepis  na naukę języka francuskiego, konkurs plastyczny na pocztówkę z Québecu, konkurs na jadalne Atomizm oraz konkurs plastyczny dla szkół podstawowych i konkurs na prezentację multimedialną dla gimnazjalistów.

 

05.02.2014

Sesja DELF w naszej szkole

W dniach 07.02.2014 – 08.02.2014 Liceum im. Bolesława Chrobrego jest po raz czwarty zewnętrznym ośrodkiem zdawania egzaminów DELF dla uczniów grup i klas frankofońskich południowej części województwa śląskiego. W tej sesji uczniowie przystępują do egzaminów DELF na poziomach A1, A2 i B1.

Do naszego ośrodka egzaminacyjnego zgłosiło się 26 kandydatów, w tym 20 z naszej szkoły.

 

18.12.2013

Wizyta pani Pauline Cocteau

Wczoraj gościliśmy w naszej szkole przedstawicielkę francuskiego Instytutu Nauk Politycznych z Dijon (Sciences Po - Instytut d’Etudes Politiques de Paris), która zaprezentowała uczniom grup frankofońskich DELF możliwości podjęcia studiów we Francji. Jej prezentacja była bardzo ciekawa i uświadomiła uczniom, że studia na prestiżowej francuskiej uczelni są w zasięgu ręki – trzeba tylko mieć ochotę, być pracowitym i znać język francuski i angielski. Już znajomość języka francuskiego na poziomie A2-B1 i bardzo dobra znajomość angielskiego (B2-C1) pozwalają wybrać jedną z dwóch proponowanych opcji.

Na uczelni tej studenci z różnych krajów Zjednoczonej Europy kształcą się wraz ze studentami z Francji.

Absolwentami tej uczelni są między innymi prezydenci Francji: Georges Pompidou, François Mitterrand, Jacques Chirac i François Hollande oraz inne znane osobistości, takie jak: Christian Dior, Pierre de Coubertin, Dominique Strauss-Kahn.

 

13.12.2013

XXXVII Olimpiada Języka Francuskiego

Uczennice grup frankofońskich DELF Paulina Harazin z klasy 3f, oraz Faustyna Grzechnik z klasy 2b zakwalifikowały się do etapu okręgowego XXXVII Olimpiady Języka Francuskiego. Następny etap w styczniu.

 

02.11.2013

Wizyta w parlamencie europejskim

W drugiej połowie października grupa młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie przebywająca na wymianie polsko-francuskiej w regionie Nord-Pas-de-Calais, miała okazję zwiedzić Parlament Europejski w Brukseli. Dzięki niezwykłej gościnności pani europoseł Małgorzaty Handzlik, uczniowie wysłuchali interesujących informacji na temat historii tej instytucji, jak również poznali specyfikę pracy Parlamentu. Ze względu na fakt, iż w czasie wizyty obrady Parlamentu miały miejsce w Strasburgu, uczniowie mogli poczuć atmosferę obrad zajmując miejsca prowadzących obrady.

Wszyscy mieli okazję przekonać się, że praca w strukturach Parlamentu może być bardzo ciekawa i wystarczy mieć pomysł, podjąć ciekawe studia oraz posiadać dobrą znajomość języków obcych a szczególnie francuskiego aby móc starać się o staże w biurach Parlamentu.

 

31.10.2013

Nowa lektorka języka francuskiego w naszym liceum.

Od nowego roku szkolnego w naszym liceum pracuje nowa lektorka języka francuskiego, pani Lucie Erroelen Zastąpiła ona Elodie Cailliau, która zakończyła swoją misję z Polsce. Nowa lektorka jest również Belgijką i prowadzić będzie zajęcia w grupach frankofońskich DELF.

Przypomnijmy, iż lektor języka francuskiego pracuje w naszym liceum od 2006 roku, dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Powiatem Pszczyńskim i Komisariatem  Generalnym Belgii. Lektor reprezentuje Przedstawicielstwo Dyplomatyczne Wspólnoty Walonia-Bruksela w Polsce.

 

25.10.2013

Nasza rewizyta we Francji

Po niedawnych odwiedzinach Francuzów przyszedł czas na rewizytę. W czwartek, 10 października dziewięcioro uczniów z naszego liceum, wraz z panią Kingą Zroską-Lisowską i panią Edytą Wojciech, wyleciało z Balic do Brukseli. Na miejscu przywitała ich słoneczna pogoda i pan Fabien, nauczyciel z liceum Saint-Marie w Aire – sur- la Lys. Zanim spotkali się z gospodarzami, zwiedzili Parlament Europejski. Właśnie trwały obrady w Strasburgu, toteż panował tam względny spokój, co podobno nie jest często spotykanym zjawiskiem na co dzień. Gdy każdy uczestnik wymiany zaopatrzył się w odpowiedni zapas belgijskiej czekolady, ruszyli szkolnym busem do Francji. Na miejsce dotarli wieczorem, zmęczeni podróżą, szczęśliwi z ponownego spotkania z  francuskimi przyjaciółmi.

 

03.10.2013

Goście z Francji w ramach wymiany polsko-francuskiej

Już po raz szósty uczniowie uczący się języka francuskiego w naszej szkole wzięli udział w wymianie z francuskim liceum z Nord-Pas-de-Calais.  Zagranicznych gości powitaliśmy 25.09.2013 i spędzili u nas 6 dni. Współpraca I Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie z francuską szkołą w Aire-Sur-La-Lys, rozpoczęła się w roku 2008, kiedy to na wymianę wyjechała pierwsza grupa uczniów z Chrobrego. Od tamtej pory nasza szkoła ściśle związana jest z Północną Francją, którą każdego roku odwiedza nowa reprezentacja młodzieży.

Wraz z uczniami Chrobrego, goście z Francji zwiedzą zamek pszczyński, zagrodę żubrów oraz okolice naszego miasta. Zostaną również przyjęci przez starostę Pszczyny, pana Piotra Sadzę. Ponadto zwiedzą Katowice, Kraków, Wieliczkę i Oświęcim.

 

23.06.2013

Sesja DELF w naszej szkole

W dniach 15.06.2013 – 22.06.2013 Liceum im. Bolesława Chrobrego było po raz trzeci zewnętrznym ośrodkiem zdawania egzaminów DELF dla uczniów grup i klas frankofońskich południowej części województwa śląskiego, uczestniczących w projekcie „Klasy Frankofońskie na Śląsku”. W tej sesji uczniowie przystąpili do egzaminów DELF na poziomach A1, A2, B1 i B2. Do naszego ośrodka egzaminacyjnego zgłosiło się 68 kandydatów, w tym 22 uczniów naszej szkoły.

 

15.05.2013

Konkurs na recenzję

Damian Antosz z grupy frankofońskiej DELF klas drugich zajął I miejsce w regionalnym konkursie na recenzję dzieła kulturalnego, z kręgu kultury francuskiej " Plus près de la culture française".

                          

23.03.2013

Powiatowy Dzień Frankofonii

Po raz siódmy uczniowie gimnazjów i liceów powiatu pszczyńskiego wzięli udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Frankofonii, który obchodzony jest na całym świecie 20 marca. Uroczystość odbyła się 22 marca 2013 roku w III Liceum Ogólnokształcącym w Pszczynie. Naszą szkołę reprezentowało 30 uczniów.

W trakcie obchodów Dnia Frankofonii odbyły się konkursy : Konkurs na wykonanie jadalnego Łuku Triumfalnego, Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną pt: ”Le chocolat belge”, Konkurs plastyczny dla szkół podstawowych.

 

02.02.2013

Sesja DELF w naszej szkole

W dniach 21.01.2013 – 25.01.2013 Liceum im. Bolesława Chrobrego było po raz drugi zewnętrznym ośrodkiem zdawania egzaminów DELF dla uczniów grup i klas frankofońskich południowej części województwa śląskiego, uczestniczących w projekcie „Klasy Frankofońskie na Śląsku”. W tej sesji uczniowie przystąpili do egzaminów na poziomie A1, A2 i B1. W sesji zimowej wzięło udział 19 uczniów naszego liceum, którzy zdawali A2 i B1. Wszyscy zdali egzaminy pomyślnie.

 

10.01.2013

Koncert kolęd w języku francuskim

Miło nam poinformować, że uczennice grup frankofońskich naszego liceum , Martyna Gargaś z klasy IIf oraz Klaudia Tworuszka z klasy Ic, wzięły udział w koncercie kolęd w języku francuskim , który odbył się 9 stycznia 2013 roku w MDK "Prażakówka" w Ustroniu. Zaśpiewały w duecie kolędę „Douce nuit”.

 

19.12.2012

XXXVI OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Uczennica klasy IIIe, Anna Szymańska zakwalifikowała się do etapu okręgowego XXXVI Olimpiady Języka Francuskiego.

 

25.10.2012

Wizyta nowego Delegata regionu Walonia-Bruksela

24 października do naszego liceum przybył Franck Pezza, nowy Delegat Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii w Polsce. Gość został przyjęty przez panią Dyrektor Renatę Dyrdę. Wizyta  jest kontynuacją wieloletniej współpracy naszego liceum z  Delegacją Walonii-Brukseli. Dzięki niej uczniowie naszej szkoły uczący się w grupach frankofońskich DELF będą mieli znów okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez nowa lektorkę języka francuskiego, panią Élodie Cailliau.

Pan Delegat spotkał się również ze starostą pszczyńskim Pawłem Sadzą oraz burmistrzem Pszczyny Dariuszem Skrobolem. Miał okazję rozmawiać z dyrektorami szkół uczestniczących w projekcie „Klasy Frankofońskie na Śląsku” oraz przedstawicielami edukacji w mieście i gminie. Rozmawiał także z nauczycielami języka francuskiego.

W czasie swojej wizyty na Śląsku Delegat spotkał się także ze Śląskim Kuratorem Oświaty, Rektorem Uniwersytetu Śląskiego i Marszałkiem Województwa Śląskiego.

 

20.10.2012

Wizyta we Francji w ramach wymiany polsko-francuskiej       

Do Francji przylecieliśmy wczesnym popołudniem. Na lotnisku czekał już na nas szkolny bus, którym mieliśmy się poruszać przez następne parę dni. Po dwóch godzinach jazdy zjedliśmy obiad w szkolnej stołówce. W piątek uczestniczyliśmy we francuskich lekcjach, zobaczyliśmy brzegi Wielkiej Brytanii stojąc nad samym Morzem Północnym, zwiedziliśmy imponującą fabrykę szkła. Kolejny dzień zaczęliśmy wizytą w zamkniętej już kopalni węgla, w której kiedyś pracowali Polacy. Popołudnie spędziliśmy w Lille – stolicy Nord-Pas-de-Calais, do której dotarliśmy metrem. W niedzielę zostaliśmy w rodzinach. Każdy z nas przeszedł bojowy test języka przy obiedzie, który we Francji trwa minimum trzy godziny. Poniedziałek minął bardzo szybko. Zwiedzanie Bergues, w który