Współpraca ze Wspólnotą Walonii-Brukseli i Francją

 

 

 

Od 2005 roku nasze liceum prowadzi ścisłą współpracę z Przedstawicielstwem Dyplomatycznym Wspólnoty Walonia-Bruksela w Polsce. Przedstawicielstwo to  istnieje w Polsce od 2002 roku i zajmuje się także Estonią, Litwą i Łotwą. Śląsk jest jego regionem partnerskim.

Współpraca naszego liceum z Przedstawicielstwem Dyplomatycznym Wspólnoty Walonia-Bruksela w Polsce to między innymi:

- wsparcie projektu „Klasy Frankofońskie na Śląsku”,

- powołanie stanowiska lektora języka francuskiego dla projektu, ze stałą jego obecnością w liceum Chrobrego i gimnazjach powiatu;

- pomoc dla różnych inicjatyw naszego liceum, np. I, II, III i IV Forum Frankofońskiego na Śląsku;

- pomoc w nawiązaniu kontaktów szkoły z Rektorem UŚ – prof. Wiesławem Banysiem.

- umożliwienie wyjazdu 2 naszym uczniom na miesięczny staż językowy do Brukseli (2010)

- przyznanie miesięcznych staży w Belgii nauczycielom naszego liceum (2007 – Edyta Wojciech, 2012- Kinga Zroska-Lisowski);

- szkolenia dla nauczycieli uczestniczących w projekcie „Klasy Frankofońskie na Śląsku”,

prowadzone przez specjalistów z Belgii (4 z nich odbyły się w naszym liceum);

- wspieranie inicjatyw lokalnych, np. Powiatowego Dnia Frankofonii (obecność, nagrody);

- spotkania młodzieży z ciekawymi gośćmi francuskiego obszaru językowego;

- częste wizyty Delegata Przedstawicielstwa Dyplomatycznego Wspólnoty Walonia-Bruksela w Polsce w naszej szkole.

 

 

Liceum im. Bolesława Chrobrego jest szkołą partnerską Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego w Polsce.  Stosowną umowę  w tej sprawie podpisano 12.09.2014 roku przy okazji wizyty ambasadora Francji w Polsce Pierre’a Buhler oraz dyrektora Instytutu Francuskiego w Polsce Stanislas’a Pierret Dzięki tej współpracy:

- nauczyciele mają dostęp do ciekawej oferty szkoleń prowadzonych przez specjalistów z Francji;

- nauczyciele korzystają z zagranicznych staży językowych;

- szkołę odwiedzają ciekawi goście francuskiego obszaru językowego;

- młodzież liceum spotyka przedstawicieli Ambasady Francji w Polsce – Działu  Współpracy Kulturalnej i Edukacyjnej

- nauczyciele i uczniowie korzystają z pomocy dydaktycznych (czasopisma, książki, sprzęt multimedialny, pomoce naukowe);

- uczniowie naszej szkoły będący laureatami różnych  konkursów otrzymują cenne nagrody, między innymi wakacyjne wyjazdy do Francji;

- liceum im Bolesława Chrobrego otrzymało duże wsparcie przy organizacji   I, II, III i IV Forum Frankofońskiego na Śląsku oraz Powiatowego Dnia Frankofonii;

- nauczyciele języka francuskiego naszej szkoły są egzaminatorami DELF, a także mają uprawnienia do prowadzenia szkoleń dla przyszłych egzaminatorów DELF, wydane przez CIEP w Paryżu;

- liceum im. Bolesława Chrobrego jest zewnętrznym ośrodkiem zdawania egzaminów DELF dla uczniów grup i klas frankofońskich południowej części województwa śląskiego, uczestniczących w projekcie „Klasy Frankofońskie na Śląsku”.

 

 

Od roku szkolnego 2015/2016 zajęcia z młodzieżą naszego liceum prowadzą też wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego: Sébastien Bauvet (2015-2017) a obecnie Valentin Behr. Zajęcia te dotyczą tematyki społecznej. Lektorzy reprezentują Ambasadę Francji a stanowisko to zostało powołane w ramach umowy podpisanej między Rektorem Uniwersytetu Śląskiego, Dyrektorem Instytutu Francuskiego w Polsce oraz Dyrektorem I LO im. Bolesława Chrobrego.